ภาพในระบบยังอยู่ปกติ แต่หน้า อับไฟล์ภาพ กำลังแก้ไข code กับฐานข้อมูล ตรวจสอบไฟล์แปลกปลอมที่มีคนไม่ประสงค์ดีอับเข้ามากำลังตรวจสอบไฟล์ และภาพไม่เหมาะสม